Výstup

Odborný produkt, který je předán uživateli (uživatelům). Je důležité zdůraznit, že manažerské produkty nejsou výstupy, ale jsou vytvářeny jen pro účely řízení projektu.


Output

A specialist product that is handed over to a user(s). Note that management products are not outputs but are created solely for the purpose of managing the project.

Použito v metodice