Vývojový diagram produktu

Diagram zobrazující postup výroby a vzájemné závislosti produktů uvedených v rámci rozpisu produktového rozpadu.


Product flow diagram

A diagram showing the sequence of production and interdependencies of the products listed in a product breakdown structure.

Použito v metodice