Zahájení

Předprojektové činnosti realizované Sponzorem projektu a Projektovým Manažerem, jejichž cílem je připravit Obchodní Případ, Chartu Projektu a Plán Etapy Nastavení Projektu.


Start-up

The pre-project activities undertaken by the Executive and the Project Manager to produce the outline Business Case, Project Brief and Initiation Stage Plan.

Použito v metodice