Zainteresovaná strana

Jednotlivec, skupina, nebo organizace, kteří můžou ovlivnit, být ovlivněni, nebo se považují za ovlivněné realizací (programu, projektu, aktivitou, nebo rizikem).


Zainteresovaná strana

Any individual, group or organization that can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by, an initiative (programme, project, activity, risk).

Použito v metodice