Zajištění kvality

Nezávislá kontrola zajišťující, že produkty naplňují svůj účel a splňují požadavky.


Quality Assurance

An independent check that products will be fit for purpose or meet requirements.

Použito v metodice