Zákazník

Osoba nebo skupina zadávající dílo, která bude těžit z koncového výstupu.


Customer

The person or group who commissioned the work and will benefit from the end results.

Použito v metodice