Závislosti

Plán

Vztahy mezi produkty nebo činnostmi. Například u Produktu C nemůže být zahájen vývoj, dokud Produkty A a B nebudou dodělány. Závislosti mohou být interní nebo externí.

Interní závislosti jsou ty, které má pod kontrolou Projektový Manažer. Externí závislosti jsou mimo kontrolu Projektového Manažera – například dodávka produktu požadovaného na jiném projektu.


Dependencies

Plan

Vztahy mezi produkty nebo činnostmi. Například u Produktu C nemůže být zahájen vývoj, dokud Produkty A a B nebudou dodělány. Závislosti mohou být interní nebo externí.

Interní závislosti jsou ty, které má pod kontrolou Projektový Manažer. Externí závislosti jsou mimo kontrolu Projektového Manažera – například dodávka produktu požadovaného na jiném projektu.

Použito v metodice