Záznam o konfigurační položce

Záznam, který obsahuje status, verzi a variantu konfigurační položky a jakékoliv podrobnosti o důležitých vazbách mezi nimi.


Configuration Item Record

A record that describes the status, version and variant of a configuration item, and any details of important relationships between them.

Použito v metodice