Záznamy

Dynamické manažerské produkty, které uchovávají informace o postupu projektu.


Records

Dynamic management products that maintain information regarding project progress.

Použito v metodice