Záznamy kvality

Záznamy vedené s cílem dokázat, že požadovaný dohled na kvalitou a proces řízení kvality je skutečně prováděn.


Quality Records

Evidence kept to demonstrate that the required quality assurance and quality control activities have been carried out.

Použito v metodice