Záznamy kvality

Záznamy vedené s cílem dokázat, že požadovaný dohled na kvalitou a proces řízení kvality je skutečně prováděn.

Použito v metodice