Změnová komise

Osoba nebo skupina, na kterou může Projektový Výbor delegovat odpovědnosti za zvážení Změnových Požadavků. Změnová Komise může disponovat rozpočtem a může schvalovat změny v rámci tohoto rozpočtu.

Použito v metodice