Změnové řízení

Postup, který zajišťuje, že veškeré změny, které by mohly ovlivnit odsouhlasené cíle projektu, budou identifikovány, ohodnoceny a buď schváleny, nebo zamítnuty, případně bude rozhodnutí odloženo.


Change Control

The procedure that ensures that all changes that may affect the project’s agreed objectives are identified, assessed and either approved, rejected or deferred.

Použito v metodice