Změnové řízení

Postup, který zajišťuje, že veškeré změny, které by mohly ovlivnit odsouhlasené cíle projektu, budou identifikovány, ohodnoceny a buď schváleny, nebo zamítnuty, případně bude rozhodnutí odloženo.

Použito v metodice