Změnový požadavek

Návrh na změnu aktuální specifikace produktu. Jedná se o jeden z typů otevřených bodů.


Request for change

A proposal for a change to a baseline. It is a type of issue.

Použito v metodice