Změnový rozpočet

Peníze přidělené Změnové Komisi budou použity v rámci schváleného změnového požadavku.

Použito v metodice