Změnový rozpočet

Peníze přidělené Změnové Komisi budou použity v rámci schváleného změnového požadavku.


Change budget

The money allocated to the Change Authority available to be spent on authorized requests for change.

Použito v metodice