Zodpovědný vlastník projektu

Zodpovědný Vlastník Projektu je termín používaný vládou Velké Británie pro osobu zodpovědnou za zajištění, že projekt nebo program naplňuje své cíle a dodává plánované přínosy.

Měl by být vlastníkem celkové obchodní změny, kterou projekt podporuje. Zodpovědný Vlastník Projektu by měl zajistit, že prováděná změna si udrží obchodní cíl, má jasně stanovené pravomoci a že kontext, včetně rizik, je aktivně řízen. Tato osoba musí být zkušená a musí přijmout osobní zodpovědnost za úspěšné dodání projektu. Měl by být považován za vlastníka projektu v rámci celé organizace.

Zodpovědný Vlastník Projektu jmenuje Sponzora projektu (nebo v některých případech může být sám zvolen Sponzorem projektu).

Použito v metodice