Zpráva o stavu etapy

Pravidelná zpráva o stavu etapy, kterou Projektový Manažer předkládá Projektovému Výboru.

Použito v metodice