Zpráva o stavu etapy

Pravidelná zpráva o stavu etapy, kterou Projektový Manažer předkládá Projektovému Výboru.


Highlight Report

A time-driven report from the Project Manager to the Project Board on stage progress.

Použito v metodice