Zpráva o ukončení etapy

Zpráva Projektového Manažera pro Projektový Výbor na konci každé manažerské etapy. Poskytuje informace o úspěšnosti projektu v průběhu etapy a o stavu projektu na konci každé etapy.


End Stage Report

A report given by the Project Manager to the Project Board at the end of each management stage of the project. This provides information about the project performance during the stage and the project status at stage end.

Použito v metodice