Zpráva o ukončení projetku

Co musí organizace udělat, aby se z PRINCE2 stala metoda pro řízení projektů ve společnosti. Jde o odlišný pojem než “ušití na míru”, který definuje, co je nutné udělat s projektem, aby mohla být metoda aplikována ve specifickém projektovém prostředí.


End Project Report

A report given by the Project Manager to the Project Board, that confirms the handover of all products and provides an updated Business Case and an assessment of how well the project has done against the original Project Initiation Documentation.

Použito v metodice