Zpráva o vyjímce

Popis výjimečné situace, jejích dopadů, možností, doporučení a dopadů doporučení pro Projektový Výbor. Tuto zprávu vypracovává Projektový Manažer pro Projektový Výbor.


Exception Report

A description of the exception situation, its impact, options, recommendation and impact of the recommendation. This report is prepared by the Project Manager for the Project Board.

Použito v metodice