Zpráva o získaných poznatcích

Zpráva, která popisuje poznatky, které mohou být užitečně použity u dalších projektů. Smyslem této zprávy je spustit takové aktivity, že pozitivní poznatky se stanou součástí práce organizace a také, že se organizace vyhne opakování negativních zkušeností při budoucích projektech.


Lessons Report

A report that documents any lessons that can be usefully applied to other projects. The purpose of the report is to provoke action so that the positive lessons from a project become embedded in the organization’s way of working and that the organization is able to avoid the negative lessons on future projects.

Použito v metodice