Adaptivní řízení projektů

Adaptivní řízení projektů je strukturovaný, iterativní proces řízení, který se zaměřuje na méně plánované plánování, na rozdíl od metod Waterfall. To vytváří poměrně přizpůsobivé prostředí pro týmy, kde se zaměřují pouze na okamžité úkoly, dokončí je a pak se přesunou k dalším úkolům.

Pokud dojde k nějakým změnám v požadavcích, pak jsou začleněny do dalšího Sprint. To vám zajistí, abyste byli na cestě s rychle se měnícím tržním a technologickým scénářem, který vám umožní zákazníkům poskytnout co nejkratší čas.

Použito v metodice