Agilní jednotný proces

Agile Unified Process (AIP) je zdokonalení "IBM Rational Unified Process (RUP)" poprvé popsaného Craigem Larmanem v roce 2001. Agile koncepty a techniky se používají k výběru prvků z RUP. Iterace jsou rozděleny do dvou typů: vývoj a uvolňování.


Agile Unified Process

Agile Unified Process (AUP) is a refinement of the "IBM Rational Unified Process (RUP)" first described by Craig Larman in 2001. Agile concepts and techniques are used to select elements from RUP. Iterations are classified into two types: Development and Release.

Použito v metodice