Aktivity v oblasti budování týmu

Činnosti, které vedou vedení a členové týmu, aby pomohli jednotlivým členům týmu efektivně spolupracovat, a tím zlepšily výkonnost týmu.


Team Building Activities

Activities specifically taken by management and team members to help individual team members work together effectively, thereby improving team performance.

Použito v metodice