All-Before-Any

Sekvenční vývojový proces, v němž je výstup z předchozího kroku použit jako vstup pro další krok v procesu s použitím velikost dávky 100%.


All-Before-Any

A sequential development process in which the output from the previous step is used as input for the next step in the process using a batch size of 100%.

Použito v metodice