ALM

Application Lifecycle Management

Holistický pohled na správu softwarových aplikací a systémů, které zohledňují všechny fáze existence softwarového produktu.


ALM

Application Lifecycle Management

Holistic view on the management of software applications and systems, accounting for all stages of the existence of a software product.

Použito v metodice