Analýza předpokladů

Cvičení řízení projektu, které zkoumá platnost předpokladů, které byly učiněny na začátku projektu s cílem identifikovat potenciální riziko projektu koncipované a vyvinuté z důvodu nepřesnosti jakéhokoli předpokladu. Rovněž identifikuje rizika z důvodu nestability, nesouladu nebo neúplnosti předpokladů.


Assumptions Analysis

A project management exercise that explores the validity of assumptions that were made at the beginning of the project to identify any potential project risk conceived and developed because of the inaccuracy of any assumption. It also identifies risks because of any instability, inconsistency, or incompleteness of assumptions.

Použito v metodice