Analýza trendů

Matematická technika pro prognózu budoucích výsledků na základě historických výsledků. To se provádí pomocí grafů spuštění.


Trend Analysis

A mathematical technique to forecast future outcomes based on historical results. This is performed using run charts.

Použito v metodice