Artefakt

Jakýkoli betonový vedlejší produkt vznikl v průběhu vývojového cyklu. Příklad artefaktů zahrnuje Product Backlog a Sprint Backlog.


Artifact

Any concrete by-product formed during the development cycle. Example of artifacts includes the Product Backlog and the Sprint Backlog.

Použito v metodice