ATDD

Acceptance Test-Driven Development

Testovací praxe v oblasti vývoje softwaru, při níž jsou jako automatické testy vytvořena kritéria pro přijetí nových funkcí. Chybné testy jsou konstruovány tak, aby procházely, jak probíhá vývoj a jsou splněna kritéria přijetí.


ATDD

Acceptance Test-Driven Development

Test-first software development practice in which acceptance criteria for new functionality are created as automated tests. The failing tests are constructed to pass as development proceeds and acceptance criteria are met.

Použito v metodice