ATDT

Akceptační testy řízený vývoj

Prvním krokem je definice funkcionality a následné napsání testu, který tuto funkcionalitu ověřuje. Poté přichází na řadu psaní kódu a nakonec úprava tohoto kódu.

Použito v metodice