ATDT

Akceptační testy řízený vývoj

Prvním krokem je definice funkcionality a následné napsání testu, který tuto funkcionalitu ověřuje. Poté přichází na řadu psaní kódu a nakonec úprava tohoto kódu.


ATDT

Akceptační testy řízený vývoj

The first step is to define the functionality and then write a test that verifies the functionality. Then comes the code writing and finally editing this code.

Použito v metodice