BDD

Behavior Driven Development

Vývoj řízený chováním (nebo BDD) je proces vývoje softwaru, který zahrnuje spolupráci mezi netechnickými nebo obchodními účastníky a lidmi s technickým vnímáním, jako jsou vývojáři, QA atd.


BDD

Behavior Driven Development

Behavior driven development (or BDD) is a software development process which involves collaboration between non-technical or business participants and people with technical insight like developers, QA etc.

Použito v metodice