Bodová inflace

Nešťastné jevy nafukování hodnoty odhadu velikosti nevyřízeného produktu ve snaze přizpůsobit se nebo optimalizovat nemyslivě koncipované opatření (například dosažení cílové rychlosti).


Point Inflation

The unfortunate phenomena of inflating the value of product backlog size estimates in an attempt to conform to or optimize an unwisely conceived measure (such as achieving a target velocity).

Použito v metodice