Brainstorming

Skupinová aktivita nebo technika kreativity, která může být použita k vytváření a analýze myšlenek nebo k identifikaci problémů, rizik, nebo dokonce k určení řešení problémů.


Brainstorming

A group activity or creativity technique that can be used to generate and analyze ideas or to identify issues, risks, or even to determine solutions to problems.

Použito v metodice