Burndown Chart produktu

V programu Scrum je tabulka burndown produktu "pohled na" velký pohled na průběh projektu. Ukazuje, kolik práce bylo ponecháno na počátku každého sprintu. Rozsah tohoto grafu se vztahuje na vydání; Nicméně, graf burndown je omezen na jediné vydání.


Product Burndown Chart

In Scrum, the product burndown chart is a "big picture" view of a project's progress. It shows how much work was left to do at the beginning of each sprint. The scope of this chart spans releases; however, a release burndown chart is limited to a single release.

Použito v metodice