C3

Chrysler Comprehensive Compensation System Project

C3 byl projekt, který měl pro každého v Chrysleru jednotný mzdový systém. Tento projekt probíhal od roku 1993 až do doby, než společnost DaimlerChrysler (poté, co byla Chrysler vykoupena) zastavila projekt C3 dne 1. února 2000. Během tohoto projektu byly vyvinuty mnohé techniky pro vývoj softwaru Agile; mezi nimi byl Extreme Programming (XP).


C3

Chrysler Comprehensive Compensation System Project

C3 was a project to have a single payroll system for everyone in Chrysler. This project ran from 1993 until DaimlerChrysler (after Chrysler was bought out) stopped the C3 project on February 1, 2000. Many Agile software development techniques were developed during this project; chief among them was Extreme Programming (XP).

Použito v metodice