Cadence

Cadence je přístup k dosažení závazku a spolehlivosti se systémem. Je to míra rovnováhy a rytmického toku procesu. Sprinty pravidelného časového intervalu nebo trvání stanovují kadenci pro vývojové úsilí.

Použito v metodice