Časová osa události

Technika používaná během retrospektivy sprintu, která zahrnuje chronologické zobrazení událostí, které se vyskytly v určitém časovém období.


Event Timeline

A technique used during sprint retrospective, which involves chronological depiction of events that occurred over a period of time.

Použito v metodice