Časové pole

Pevná doba trvání aktivity. V Scrumu jsou sprinty časově zakončené iterace.


Time Box

A fixed duration of time during which an activity is performed. In Scrum, sprints are time boxed iterations.

Použito v metodice