Chaotická doména

Stav krize, který musí být okamžitě řešen, aby se zabránilo dalšímu poškození nebo ztrátě a obnovení pořádku. Vyžaduje rychlou reakci.


Chaotic Domain

The state of crisis that needs to be immediately addressed to prevent further harm or loss and re-establish the order. It calls for quick response.

Použito v metodice