CI

Continuous Integration

Agilní vývojová technika, popularizovaná Extreme Programming, ve které je nově registrovaný kód postavený, často integrován a testován, obvykle několikrát denně.


CI

Continuous Integration

Agile software development practice popularized by Extreme Programming in which newly checked-in code is built, integrated and tested frequently, generally multiple times a day.

Použito v metodice