Člen týmu

V jazyce Scrum je člen týmu definován jako každý, kdo pracuje na sprintových úkonech směrem k šprintovému cíli.


Team Member

In Scrum parlance, a team member is defined as anyone working on sprint tasks toward the sprint goal.

Použito v metodice