Cyklická složitost

Míra složitosti kódu založená na počtu nezávislých logických větví prostřednictvím kódové základny. Cyklomatická složitost je vyjádřena jako jednoduché celé číslo.


Cyclomatic Complexity

A measure of code complexity based on the number of independent logical branches through a code base. Cyclomatic complexity is expressed as a simple integer.

Použito v metodice