Daily Stand-Up

Každodenní schůzka standup nebo schůzka Scrum je každodenním týmovým setkáním v Scrum Frameworku. Název pochází z praxe přítomných účastníků. To povzbuzuje členy, aby schůzku udrželi krátkou. To dává týmu pravidelnou příležitost sledovat pokrok podél plánu šprintů.


Daily Stand-Up

The daily standup meeting, or Scrum meeting, is a daily team meeting in the Scrum Framework. The name comes from the practice of the attendees standing up. This encourages the members to keep the meeting short. It gives the team a regular opportunity to monitor progress along the sprint plan.

Použito v metodice