Další plánování rizikové reakce

To se provádí proto, aby se zajistila rizika, která nebyla původně identifikována, nebo kdy je dopad rizika na cíle vyšší, než se očekávalo. Současné plánování reakce na riziko nemusí stačit k řízení rizika.


Additional Risk Response Planning

This is done to take care of risks that were not initially identified or when the impact of a risk on objectives is greater than expected. The existing risk response planning may not be enough to control the risk.

Použito v metodice