Definice hotovo

Společné chápání očekávání, že software musí splňovat požadavky, aby byl uvolnitelný do výroby, s cílem zajistit transparentnost nad vytvořeným softwarem. Spravováno vývojovým týmem.

Použito v metodice