Definice připravenosti

Podmínky, které musí být předmětem splácení produktu splněny ještě předtím, než je považováno za připraveno na sprint během plánování sprintu.


Definition of Ready

Conditions that need to be satisfied by the product backlog item before it is considered ready to pull into a sprint during sprint planning.

Použito v metodice