Denní setkání Scrum

V Scrum, každý den sprintu, se tým setkává s každodenním srázovým setkáním nazývaným "denní scrum". Schůzky se obvykle konají na stejném místě a ve stejnou dobu každý den. ráno, neboť pomáhají nastavit kontext pro práci následujícího dne.


Daily Scrum Meeting

In Scrum, on each day of a sprint, the team holds a daily scrum meeting called the "daily scrum.” Meetings are typically held in the same location and at the same time each day. Ideally, a daily scrum meeting is held in the morning, as it helps set the context for the coming day's work.

Použito v metodice