DevOps

Organizační koncept sloužící k překlenutí propasti mezi vývojem a operacemi, pokud jde o dovednosti, myšlení, postupy a silo-mentality. Základní myšlenkou je, že vývojáři jsou si vědomi a v denní práci zvažují dopady na operace a naopak.


DevOps

An organizational concept serving to bridge the gap between development and operations, in terms of skills, mind-set, practices and silo-mentality. The underlying idea is that developers are aware of, and in daily work consider implications on operations, and vice versa.

Použito v metodice