Dot hlasování

Tato technika se používá k identifikaci položek s vyšší prioritou. Účastníci musí hlasovat tím, že umístí barevnou tečku mezi jednotlivými položkami a položka s nejvíce bodky se považuje za položku s vyšší prioritou. Tato technika se často používá při retrospektivách sprintu.


Dot Voting

This technique is used for identifying items with higher priority. Participants have to cast their vote by placing a colored dot against one item among the listed, and the item with most dots is considered an item of higher priority. This technique is frequently used during the sprint retrospective.

Použito v metodice