DRY

Don’t repeat yourself

Zásada rozvoje softwaru, aby se zabránilo opakování stejných informací v jednom systému, což brání tomu, aby byl stejný kód vyroben několikrát na základě kódů.


DRY

Don’t repeat yourself

Software development principle to avoid repetition of the same information in one system, preventing the same code from being produced multiple times on a code base.

Použito v metodice